Terdapat  13 panitia yang disediakan kepada pelajar-pelajar sebagai satu wadah sesuai untuk membina sahsiah dan personaliti mereka.
Panitia
Panitia
Galeri
Taqwin Sekolah 09