Piagam Sekolah
Etika Kerja Islam
PIAGAM SEKOLAH
 Kami staff SK Alam berjanji untuk menunaikan tugas dan bertanggungjawab kami dengan penuh amanah, dedikasi,effisyen dan beretika dalam memberikan perkhidmatan dan layanan terbaik kepada setiap pelanggan. Kami berjanji akan:
1-Menyediakan tempat, kemudahan dan persekitaran belajar yang kondusif, selesadan selamat

2-Mendidik dan membimbing murid mencapai Tahap Pendidikan Asas yang maksimun dalam bidang akademik, kokurikulum dan disiplin diri.

3- Membina sahsiah diri murid yang terpuji serta menerapkan nilai-nilai murni, sifat-sifat kepimpinan dan bertanggungjawab pada setiap masa.

4- Memberi perkhidmatan dan layanan yang terbaik kepada setiap pelanggan melalui perkhidmatan yang cekap,mesra dan penyayang.

5- Berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah yang dikemukakan pelanggan dengan kadar segera.