"UNTUK MELUASKAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN BERTERASKAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NASIONAL PENDIDIKAN MELALUI KOMITMEN SEPENUHNYA WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI SETEMPAT KE ARAH MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG CEMERLANG DAN BERWAWASAN"
MISI:
Piagam Sekolah
Teras Perkhidmatan
Etika Kerja Islam
PIBG
Taqwin Sekolah 09
Lagu